Αρχιτεκτονικές Φωτορεαλιστικές Απεικονίσεις

Αν επιθυμείτε να συνεργαστούμε και να πραγματοποιήσουμε για σας μια φωτορεαλιστική απεικόνιση ή animation συνήθως ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

  • Επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να μας δώσετε μια σύντομη περιγραφή του έργου και τυχόν χρονικούς περιορισμούς.
  • Αν είναι απαραίτητο μπορεί να ορισθεί μια συνάντηση για να μας παρουσιάσετε το θέμα αναλυτικότερα, όπως και τις απαιτήσεις σας για το βαθμό λεπτομέρειας της φωτορεαλιστικής απεικόνισης. Θα μπορούσατε επίσης απλά να μας αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία που περιγράφουν το θέμα, τα σχέδια ή ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να αξιολογήσουμε το έργο.
  • Αφού αξιολογήσουμε το θέμα σας στέλνουμε προσφορά - πρόταση συμφωνίας η οποία περιλαμβάνει τον ακριβή προσδιορισμό των εργασιών, τις ημερομηνίες παράδοσης του θέματος καθώς και οικονομική προσφορά.
  • Αν συμφωνείτε με την πρόταση, επικυρώνεται και μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεργασία.
  • Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενημερώνεστε για την πρόοδό τους προκειμένου να πετύχουμε το επιθυμητό από σας αποτέλεσμα.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να απλουστευθεί ανάλογα με το είδος και τις απαιτήσεις του θέματος.

Κύλιση στην Αρχή